Yohann Floch

@ FACE-Fresh Arts Coalition Europe

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Atsisiųsti prezentaciją

Yohann Floch konsultuoja asmenis bei organizacijas kultūros klausimais, ypač kvalifikacijos kėlimo, strateginio vystymo, tarpautinių ryšių stiprinimo, meno programų sudarymo ir kultūros politikos temomis.

Bendradarbiaudamas su daug Europos kultūrinių projektų, jis vadovauja IRO – Švedijos tarptautiniam resursų biurui, administruojamam Trans Europe Halles ir remiančiam įvairius kultūros operatorius iš Skåne
regiono, skatinančiam pastaruosius dirbti tarptautiniu mastu bei nuosekliai augti.

Yohann yra ir Dansehallerne (Danija) programos koordinatorius, vystantis šią tarptautinę rezidencijų programą bei šiaurės šalių inovatyvios lyderystės platformą.

Jis visada buvo aktyvi meno bei kultūros lauko asmenybė, dirbo kviestiniu dėstytoju universitetuose bei profesinėse bendruomenėse, ne kartą bendradarbiavo su privačiomis ar viešomis institucijomis kaip nepriklausomas ekspertas, skatinantis kultūrinius mainus ir vystantis kultūrinę entreprenerystę. Yohann taip pat yra ir FACE (Europos meno koalicija) prezidentas, besirūpinantis keturiasdešimčia menų organizacijų iš šešiolikos šalių, užtikrinantis sklandų jų bendradarbiavimą įvairiausių disciplinių kontekste. Jis yra ir tarptautinio kultūros tinklo „On the Move“, šviečiančio žmones apie kultūros mobilumą bei naudingumą, tarybos narys.