Yannis Koukmas

@ Vadovas auditorijų plėtrai ir dalyvavimui, Efelsina 2021

APIE PRANEŠIMĄ

„ES darbininkų klasė – darbininkų bendruomenės įtraukimas į „Elefsina 2021“ programą“

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Elefsina – produktyvusis Graikijos variklis, kurį EKS pasitinka vienu iš sudėtingiausių jo istorijos metu – per ekonominę krizę. Nuo XX a. pabaigos, pramoninė veikla čia palaipsniui nyksta, tragiškai mažėjant darbams, bei susiduriant su kitais post-industrinei Europai būdingais iššūkiais. Dėl šių priežasčių, viena iš trijų pagrindinių „Elefsina 2021“ programos temų – „ES darbininkų klasės“, kurios centre – su darbo jėga susijusios problemos. Šioje temoje ateities darbo jėga, konkurencingumas ir augimas įsivaizduojami kaip meno sąveikos su pramonės, mokslo, technologijų ir socialinių inovacijų rezultatas.

APIE PRANEŠĖJĄ

Yannis Koukmas – socialinis antropologas, studijavęs Europos istorijos ir kultūros vadybą. Muziejų sektoriuje jis dirba jau daugiau nei dvidešimt metų. Jo veiklos sritys – strateginis planavimas, auditorijų įsitraukimas ir plėtra, savanorių švietimas, komunikacijos ir socialinė medija, seminarai, dalyvaujamieji seminarai bei lėšų pritraukimas. Jis – ICOM (Tarptautinės muziejų tarybos) Graikijos sekcijos narys, Balkanų muziejų tinklų bei Muziejų profesionalų tinklo (Britų taryba) narys.

Tarp jo interesų paminėtina ir kultūros politika, kultūros vadyba, auditorijų plėtra, atmintis, žodinė istorija ir migracija.