Yannis Koukmas

@ Vadovas auditorijų plėtrai ir dalyvavimui, Efelsina 2021

Yannis Koukmas – socialinis antropologas, studijavęs Europos istorijos ir kultūros vadybą. Muziejų sektoriuje jis dirba jau daugiau nei dvidešimt metų. Jo veiklos sritys – strateginis planavimas, auditorijų įsitraukimas ir plėtra, savanorių švietimas, komunikacijos ir socialinė medija, seminarai, dalyvaujamieji seminarai bei lėšų pritraukimas. Jis – ICOM (Tarptautinės muziejų tarybos) Graikijos sekcijos narys, Balkanų muziejų tinklų bei Muziejų profesionalų tinklo (Britų taryba) narys.

Tarp jo interesų paminėtina ir kultūros politika, kultūros vadyba, auditorijų plėtra, atmintis, žodinė istorija ir migracija.