Simona Šimulytė

@ Programos „ChangeMakers'ON“ kūrėja

APIE PRANEŠIMĄ

„Pažangi tvirto ir tvaraus socialinio verslo kūrimo formulė”

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Simona Šimulytė kalbėjo apie tai, kaip sukurti paprastą, praktišką ir pritaikomą strategiją, naujovę ar verslą. Jeigu ieškote būdų, kaip sukurti verslą ir padaryti poveikį visuomenei, jūsų išeitis galėtų būti socialinis verslas. Simona pasakojo apie tai, kaip socialiniai verslininkai naudoja turimus verslumo ir kūrybinius įgūdžius siekdami padėti nustatyti ir išspręsti didelio masto socialines problemas. Pranešėja pateikia konkrečių pavyzdžių, kurie paskatino siekti pokyčių visuomenėje ir sukurti įkvepiančių sprendimų, patiems planuotis savo laiką ir kurti darbo vietas bei pajamų srautus.

APIE PRANEŠĖJĄ

Simona Šimulytė – socialinių inovacijų ir verslumo programos „ChangeMakers’ON“ kūrėja.
Nors ir neturėdama finansavimo, šią programą Lietuvoje Simona pradėjo savo iniciatyva, o dabar ji įgyvendinama tarptautiniu lygmeniu.
Pagrindinis programos tikslas – sutelkti socialinės ir technologijų sričių atstovus siekiant padaryti poveikį visame pasaulyje. Simona yra pasaulinio socialinių verslininkų tinklo valdybos narė bei Vidurio ir Rytų Europos Poveikio vertinimo darbo grupės narė. Be to, ji yra viena iš Lietuvos socialinio verslo asociacijos steigėjų. Simona kasmet daugiau negu pusę metų praleidžia kelionėse, skaito pranešimus ir teikia mentorės paslaugas įvairiuose renginiuose. Svarbu tai, kad Simona aktyviai ir neatlygintinai dalijasi žiniomis apie socialines inovacijas bei padeda įvairiems startuoliams pasiekti rezultatų.