Simona Šimulytė

@ Programos „ChangeMakers'ON“ kūrėja

Simona Šimulytė – socialinių inovacijų ir verslumo programos „ChangeMakers’ON“ kūrėja.
Nors ir neturėdama finansavimo, šią programą Lietuvoje Simona pradėjo savo iniciatyva, o dabar ji įgyvendinama tarptautiniu lygmeniu.
Pagrindinis programos tikslas – sutelkti socialinės ir technologijų sričių atstovus siekiant padaryti poveikį visame pasaulyje. Simona yra pasaulinio socialinių verslininkų tinklo valdybos narė bei Vidurio ir Rytų Europos Poveikio vertinimo darbo grupės narė. Be to, ji yra viena iš Lietuvos socialinio verslo asociacijos steigėjų. Simona kasmet daugiau negu pusę metų praleidžia kelionėse, skaito pranešimus ir teikia mentorės paslaugas įvairiuose renginiuose. Svarbu tai, kad Simona aktyviai ir neatlygintinai dalijasi žiniomis apie socialines inovacijas bei padeda įvairiems startuoliams pasiekti rezultatų.