Rossella Tarantino

@ Matera-Basilicata 2019 Plėtros ir ryšių vadovė

Materoje gimusi ekonomistė Rossella Tarantino specializuojasi viešųjų politikų kūrime, įgyvendinime ir įvertinime, skiriant specialų dėmesį švietimui, kultūrai ir socialinėms inovacijoms. Ji Matera-Basilicata 2019 Plėtros ir ryšių vadovė.
2010 m. Regione Basilicata delegavo ją į „Matera 2019“ komitetą padėti ruošti paraišką EKS titului gauti. Kaip projektų vadybininkė, ji išplėtojo ir vadovavo projektams ir rezidencijomis, skirtiems stiprinti ES dimensiją ir įdiegti ją miesto ir jo piliečių lygmeniu, užtikrinant glaudų koordinanavimą tarp paraiškos strategijos ir regioninių bei miesto politikų. Ji taip pat rūpinosi paruošiamaisiais darbais įsteigiant „Matera-Basilicata 2019“ fondą.
Nuo 1994 iki 2001 m. ji dirbo Briuselyje, kur įgavo patirties, kaip valdyti ir vertinti bendradarbiavimo programas su trečiosiomis šalimis (Indija, Viduržemio jūros šalimis) kultūros ir švietimo srityse. Taip pat ji sukūrė ir koordinavo ES projektą apie istorijų pasakojimą ir muziejų vykdomą prekybą.