Rossella Tarantino

Matera-Basilicata 2019 Plėtros ir ryšių vadovė @

Rossella – ekonomistė, kuri specializuojasi dizaino srityje, vertina bei vysto viešas edukacijos, kultūros ir socialinių inovacijų iniciatyvas. Ji yra fondo „Matera-Basilicata 2019“ partnerysčių bei plėtros vadovė.

Nuo 2002-ųjų iki 2014-ųjų R. Tarantino dirbo Bazilikatos regiono viešųjų investicijų vertinimo skyriuje, kur ruošė strateginius planus (finansinius bei ekonominės plėtros), rengė vertinimo tyrimus, kūrė bei išvystė vietinius kūrybinius projektus (pvz., „Visioni Urbane“ laikomas vienu pažangiausių projektų kultūros politikos praktikoje). Materoje gimusi ekonomistė Rossella Tarantino specializuojasi viešųjų politikų kūrime, įgyvendinime ir įvertinime, skiriant specialų dėmesį švietimui, kultūrai ir socialinėms inovacijoms. Ji Matera-Basilicata 2019 Plėtros ir ryšių vadovė.
2010 m. Regione Basilicata delegavo ją į „Matera 2019“ komitetą padėti ruošti paraišką EKS titului gauti. Kaip projektų vadybininkė, ji išplėtojo ir vadovavo projektams ir rezidencijomis, skirtiems stiprinti ES dimensiją ir įdiegti ją miesto ir jo piliečių lygmeniu, užtikrinant glaudų koordinanavimą tarp paraiškos strategijos ir regioninių bei miesto politikų. Ji taip pat rūpinosi paruošiamaisiais darbais įsteigiant „Matera-Basilicata 2019“ fondą.
Nuo 1994 iki 2001 m. ji dirbo Briuselyje, kur įgavo patirties, kaip valdyti ir vertinti bendradarbiavimo programas su trečiosiomis šalimis (Indija, Viduržemio jūros šalimis) kultūros ir švietimo srityse. Taip pat ji sukūrė ir koordinavo ES projektą apie istorijų pasakojimą ir muziejų vykdomą prekybą.