Graziella Vella

@ Valeta 2018

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Atsisiųsti prezentaciją

Graziella Vella (Valeta, Malta) yra programos Valeta – Europos kultūros sostinė 2018 tyrimų koordinatorė. Graziella atsakinga už EKS proceso dokumentavimą vertinant ir monitoringuojant visus aspektus, taip pat skatinant mokslinių tyrimų projektus ir bendradarbiavimą. Ji siekia užtikrinti, kad skirtingiems bendruomenės nariams būtų suteiktos geriausios priemonės aktyviai dalyvauti EKS programoje ir už jos ribų. Graziella įgijusi turizmo studijų bakalauro ir kultūros vadybos magistro laipsnius, dirbo nacionalinėje muziejų, išsaugojimo praktikos ir kultūros paveldo agentūroje Heritage Malta. Jos moksliniai tyrimai remiasi Valetos 2018 programos studijomis ir daugiausia susitelkia į EKS titulo daromą poveikį kultūrinio turizmo produktų regeneravimui.