Eugenijus Kaminskis

@ EEE programa, CPVA

Europos ekonominės erdvės (EEE) programų koordinatorius, Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)