Dr. Giedrė Pranaitytė

@ Vytauto Didžiojo universitetas

APIE PRANEŠIMĄ

„Prancūzijos kultūrinės diplomatijos modelis Europos kultūros sostinių iniciatyvos kontekste”

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Pranešimo tikslas – aptarti, kaip kultūrinė diplomatija galėtų tapti esmine Prancūzijos kultūros vertybių sklaidos priemone, taip pat priemone, padedančia įgyti didesnę politinę įtaką pasaulio ir vietos lygmenimis. Siekiant apibrėžti tinkamas analizės ribas, daug dėmesio skiriama pagrindinių principų, padėjusių sukurti tvirtą Prancūzijos kultūrinės diplomatijos pagrindą, praktiniam vertinimui. Šiomis aplinkybėmis ypatingas dėmesys skiriamas ir Prancūzijos patirčiai, kurią ši šalis įgijo prisidėdama prie Europos kultūros sostinių iniciatyvos.

APIE PRANEŠĖJĄ

Giedrė Pranaitytė gimė 1979 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo anglų filologijos magistro laipsnį, dvejus metus dirbo Europos regionų komitete Briuselyje. Grįžusi studijuoti, pagal mainų programą „Erasmus“, mokėsi Bergeno universitete (Norvegija), taip pat įgijo diplomatijos ir tarptautinių santykių magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, pradėjo rengti disertaciją „Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos kultūrinė diplomatija“. 2011 m., gavusi Prancūzijos vyriausybės stipendiją, ji viešėjo Paryžiaus Sorbonos universitete, siekdama surinkti duomenų disertacijai – ją vėliau apgynė Vytauto Didžiojo universitete. Šiuo metu Giedrė Pranaitytė dirba koordinatore Vytauto Didžiojo universiteto Frankofonijos šalių universitetiniame centre.