Aušra Pulauskaitė

@ Projektų vadovė, VšĮ „Versli Lietuva“

Aušra Pulauskaitė studijų metais atlikinėjo praktiką Europos viešojo administravimo institute Mastrichte, grįžusi į Lietuvą ir baigusi politikos mokslus, savo karjeros kelią pradėjo nuo darbo politinėje partijoje, ji pati minėjo: „tai buvo viena geriausių patirčių visomis prasmėmis“. Vėliau dirbo IT mokymų akademijoje, kurios veikla „vežė“ kiekvieną dieną, nes galėjo prisidėti prie pokyčių žmonių gyvenime. Neseniai prisijungusi prie „Verslios Lietuvos“ komandos, gilinasi į socialinio verslo temą, perspektyvas ir socialinio verslo ekosistemą.

VšĮ „Versli Lietuva“ – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, eksportą bei startuolių ekosistemą. Viena iš prioritetinių verslumo skatinimo veiklų – tai socialinio verslo ugdymas ir jo ekosistemos kūrimas. Ieškodama būdų, kaip padėti Lietuvos viešojo sektoriaus institucijoms pasiekti 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programoje iškeltą tikslą (perduoti bent 15 proc. savivaldybių teikiamų paslaugų į nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo, bendruomenių ar kitų nevalstybinio sektoriaus žaidėjų rankas), „Versli Lietuva“ 2018 m. parengė viešųjų paslaugų perdavimo modelį, kurio esmė – poveikio matavimas. Norime, kad šis modelis taptų „įrankių dėžute“ savivaldybėms, nevyriausybiniam sektoriui ir verslui, siekiant kokybiškų viešųjų paslaugų ir palankios socialinės aplinkos bendruomenėms.