Aiva Rozenberga

@ Buvusi Latvijos instituto direktorė

APIE PRANEŠIMĄ

„Pasakojimo menas ir simbolika kaip įrankiai Europos kultūros sostinės diplomatijai”

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Aiva Rozenberga pateikia praktinių įžvalgų, kurių ji įgijo Rygai rengiantis tapti Europos kultūros sostine 2014 metais. Aiva Rozenberga taip pat trumpai apžvelgia kai kuriuos aspektus iš buvusių ir būsimų Europos kultūros sostinių. Pranešėja skatina ieškoti atsakymų į įvairius klausimus: kodėl Europos kultūros sostinės įvadinė tema ir pagrindinės temos svarbios visai šios iniciatyvos kultūrinei diplomatijai ir strateginei komunikacijai? Kokius simbolius perteikiame kultūrinės diplomatijos priemonėmis pristatydami Europos kultūros sostinę užsienyje? Kodėl svarbu pabrėžti, kad įgyvendiname tokią kultūrinę diplomatiją, kurios stilius ir turinys atitinka Europos demokratijos stilių ir turinį?

APIE PRANEŠĖJĄ

Aiva Rozenberga – strateginės komunikacijos ir kultūros klausimų ekspertė, Baltijos kultūros fondo narė, buvusi Latvijos instituto direktorė. Ji yra įgijusi darbo valstybės administravimo, viešosios komunikacijos ir kultūros valdybos srityse patirties – dirbo buvusios Latvijos prezidentės dr. Vairos Vīķe-Freibergos ir Ministrės Pirmininkės dr. Laimdotos Straujumos atstove spaudai. 2008 m. Aiva Rozenberga prisijungė prie Europos kultūros sostinės projekto ir vadovavo „Ryga 2014“ Meno tarybai. Be to, ji buvo Europos kultūros sostinių atrankos komisijos narė, taip pat – viena iš Latvijos dainų ir šokių šventės vadovų. Aiva Rozenberga dirbo „Latvijas Radio“ žurnaliste ir buvo specialioji korespondentė Estijoje.