Agnieszka Wlazeł

@ Lidso universiteto Vaidybos ir kultūrinių industrijų mokyklos mokslų daktarė, tyrėja

Agnieszka Wlazeł yra auditorijų įtraukties ekspertė, auditorijų vystymo fasilitatorė, kultūros projektų vadovė ir Lidso universiteto mokslų daktarė. Ji padeda kritiškai įvertinti galimybes, kurias suteikia technologijomis papildyti gyvojo meno projektai. Pastarieji įgyvendinami naudojant virtualiosios realybės technologijas, kad būtų lengviau pasiekti meno sektoriaus tikslus, įtraukti naujas auditorijas ir pavienius asmenis į kultūros kūrimo procesą, užfiksuoti ir išanalizuoti jų patirtį. Agnieszka Wlazeł yra įvairių meno, tarpdalykinių ir švietimo projektų, daugiausia įgyvendinamų tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu, koordinatorė, Europos Komisijos kviestinė ekspertė, taip pat organizacijos „Impact Foundation“, propaguojančios auditorijų plėtros koncepcijos įgyvendinimą kultūros sektoriuje, viceprezidentė  (www.audiencedevelopment.pl).