Agnieszka Wlazeł

@ Lidso universiteto Vaidybos ir kultūrinių industrijų mokyklos mokslų daktarė, tyrėja

APIE PRANEŠIMĄ

„Meno ir technologijų panaudojimas auditorijų įsitraukimui”

Žiūrėti prezentacijos įrašą

Terminu „auditorijų įtrauktis“, palyginti su „auditorijų plėtra“, pripažįstamas perėjimas nuo pasyvumo prie aktyvumo ir nuo žmonių laikymo objektais prie mąstymo, kad žmonės – tai asmeninę patirtį kaupiantys, jausti galintys subjektai. Meno organizacijų požiūriu, auditorijų įtrauktis galėtų būti laikoma vertės kūrimo metodu, kurio tikslas – išplėsti dalyvių patirtį meno srityje. Meno organizacijos naudoja technologijas ne tik tam, kad galėtų pasiekti įvairias auditorijas ar surinkti duomenų apie jas, bet ir siekdamos sukurti naujų kūrybinio darbo formų. Auditorijų įtrauktis – viena svarbiausių interaktyviųjų (skaitmeninių) meno kūrinių dalių. Remdamasi pačios nustatytais auditorijų patirties tipais, Agnieszka Wlazeł pateikė tokių meno kūrinių pavyzdžių.

APIE PRANEŠĖJĄ

Agnieszka Wlazeł yra auditorijų įtraukties ekspertė, auditorijų vystymo fasilitatorė, kultūros projektų vadovė ir Lidso universiteto mokslų daktarė. Ji padeda kritiškai įvertinti galimybes, kurias suteikia technologijomis papildyti gyvojo meno projektai. Pastarieji įgyvendinami naudojant virtualiosios realybės technologijas, kad būtų lengviau pasiekti meno sektoriaus tikslus, įtraukti naujas auditorijas ir pavienius asmenis į kultūros kūrimo procesą, užfiksuoti ir išanalizuoti jų patirtį. Agnieszka Wlazeł yra įvairių meno, tarpdalykinių ir švietimo projektų, daugiausia įgyvendinamų tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu, koordinatorė, Europos Komisijos kviestinė ekspertė, taip pat organizacijos „Impact Foundation“, propaguojančios auditorijų plėtros koncepcijos įgyvendinimą kultūros sektoriuje, viceprezidentė  (www.audiencedevelopment.pl).