Keičianti kultūrinė patirtis
Inga Norkūnienė
Lietuva / Kultūrinės veiklos vadybininkė, KKKC

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Norkūnienė savo pranešime „Keičianti kultūrinė patirtis“ kalbės apie įstaigos pokyčius ir rezultatus, veikloje integravus naujus edukacinių veiklų metodus bei pradėjus kurti lankytojams aktualias patirtis.

Norkūnienės pranešimas susidės iš 4 dalių: „Žmogus vs organizacija: nuo ko prasideda pokyčiai?“, „Kūrybiškas ir netikėtas požiūrio kampas į turimus resursus“, „Domino efektas: apčiuopiami ir pamatuojami pokyčių rezultatai“ ir „Giluminės patirties galia, formuojanti sąmoningą kultūros lauko dalyvį“.

Pasak KKKC vadybininkės, edukacija, pagrįsta geromis emocijomis, naujomis žiniomis, patyrimu, skatinanti prigimtinį smalsumą, įsitraukimą bei bendradarbiavimą, nuosekliai augina auditorijos sąmoningumą ir jos natūralų poreikį lankytis meno bei kultūros renginiuose kaip aktyviems, kuriantiems, keičiantiems ir atsakomybes suvokiantiems dalyviams.

Sugrąžinus nepritemptą, natūralų bendruomeniškumo jausmą, atsiveria unikalūs žmogaus prigimtinio smalsumo, noro pažinti ir tyrinėti gebėjimai. Todėl, I. Norkūnienės teigimu, labai svarbus yra kultūros įgūdžių formavimo nuoseklumas ir giluminė patirtis bei jos refleksija, nes tuomet užsimezga stipriausi emociniai ryšiai ir atsiranda vidinis noras grįžti, dalyvauti bei kurti.