„Golvėjus 2020“: auditorijų transformacija iš pasyvių stebėtojų į aktyvius dalyvius
Anna Vinegrad
Airija / Komunikacija ir marketingas, „Golvėjus 2020“

Prezentacijoje bus apžvelgiama auditorijų plėtra „Golvėjus 2020“ atveju, jos tikslai ir uždaviniai. Kartu bus apžvelgti ir konkretūs Golvėjaus iššūkiai, organizacijai atstovaujant ne tik miestą, bet ir visą grafystę. Taip pat bus pristatyti keli projektai, sukurti tiesiogiai įtraukti vietos bendruomenes ir organizacijas. Dalyviai bus kviečiami apsvarstyti terminą „auditorijų plėtra“ socialiai ir visuomeniškai įtraukios praktikos kontekste, kai siekiama transformuoti auditorijas iš pasyvių stebėtojų į aktyvius dalyvius.