Prancūzijos kultūrinės diplomatijos modelis Europos kultūros sostinių iniciatyvos kontekste
Giedrė Pranaitytė
Lietuva / Vytauto Didžiojo universitetas

Prancūzija visuomet laikyta šalimi, nuolat siekiančia sukurti veiksmingų strategijų, padedančių sėkmingai įgyvendinti kultūrinę diplomatiją. Taigi, šio pranešimo tikslas – aptarti, kaip kultūrinė diplomatija, dažnai laikoma intriguojančiu fenomenu, galėtų tapti esmine Prancūzijos kultūros vertybių sklaidos priemone, taip pat priemone, padedančia įgyti didesnę politinę įtaką pasaulio ir vietos lygmenimis. Siekiant apibrėžti tinkamas analizės ribas, daug dėmesio bus skiriama pagrindinių principų, padėjusių sukurti tvirtą Prancūzijos

kultūrinės diplomatijos pagrindą, praktiniam vertinimui. Šiomis aplinkybėmis ypatingas dėmesys bus skiriamas ir Prancūzijos patirčiai, kurią ši šalis įgijo prisidėdama prie Europos kultūros sostinių iniciatyvos.