Kultūros ir verslo bendradarbiavimas – praeities klystkeliai ir ateities tendencijos
Mindaugas Morkūnas
Lietuva / MO muziejaus vystymo vadovas, patariamosios valdybos narys

Mindaugas Morkūnas kalbės apie kultūros rėmimo tendencijas, partnerystėms būtinas inovacijas, pridėtinės vertės verslui paiešką kultūros projektuose, auditorijų vystymo platformų panaudojimą rėmimo projektuose, taip pat apie kultūros bei verslo komunikacijos iššūkius, siekiant abipusės naudos ir sutarimo.