Geri darbai bendromis pastangomis
Agata Etmanowicz
Lenkija / „Impact Foundation“ prezidentė

“Žmogiškasis faktorius” praktikoje – kompanijų socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių sprendimai, gimę muzikos festivalyje. Agata Etmanowicz pateiks keletą pavyzdžių, kaip buvo įgyvendinami skirtingų sričių bendradarbiavimu grįsti projektai, kurie buvo naudingi visoms dalyvaujančioms šalims. Tai nebuvo įprasti rėmimo projektai, o siekė kai ko daugiau.