Dalyvavimas kultūriniame gyvenime ir visuomenės gerovė. Strateginis naujosios Europos kultūros darbotvarkės scenarijus
Pier Luigi Sacco
Italija / Milano IULM universiteto dėstytojas, Harvardo universiteto vyresnysis tyrėjas

Pier Luigi Sacco kalbės apie naujojoje Europos kultūros darbotvarkėje aktualizuojamą dalyvavimą kultūroje kaip svarbų visuomenės gerovės faktorių. Tai du glaudžiai susiję aspektai, itin reikšmingi įgyvendinant tiek mokslinių tyrimų, tiek politikos darbotvarkę. Tikimasi, jog per ateinančius kelerius metus šiose prioritetinėse srityse Europos Sąjungoje atsivers didelės galimybės, o Europos kultūros sostinės šiuo požiūriu taps idealiomis laboratorijomis. Klausytojai išsineš gilesnį supratimą apie tai, kokias galimybes Europos kultūros sostinių programa atveria Europos bendruomenių gerovės kūrimui ir lokaliam vystymui ir naują įkvėpimą konkretiems veiksmams.