Thea Breivik

@ Norvegijos Menų taryba

Thea Breivik dirba vyresniąja patarėja daugiausia Norvegijos Kūrybiškos Europos biure. Norvegijos Menų taryba yra pagrindinis vyriausybinis operatorius norvegų kultūros politikos įgyvendinimui. Ši taryba veikia kaip patariamasis organas centrinei vyriausybei ir viešajam sektoriui kultūros reikalams.